• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
หางปลาเสียบตัวผู้แบน Vinyl – Insulated Male Disconnects KABLE

Model

              Wire Range

mm                                 AWG

RM187-50.25-1.65                       22-16
BM187-51.04-2.63                       16-14
RM2500.25-1.65                        22-16
BM2501.04-2.63                        16-14
YM2502.63-6.64                        12-10