• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
• ใช้ประกอบชุดคลัชเข้าด้วยกัน

• ใช้ติดตั้งคลัช

• ใช้ง่าย-สะดวก

• โปรดศึกษาคู่มือก่อนใช้งาน

สำหรับขนาด (mm.)
15-28