• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

ชื่อรายการเครื่องสูบน้ำ Super Plus ขนาดเล็ก
ความสามารถในการทำความสะอาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ: φ20มม. ถึงφ 75 มม
มวล1.2 กก
แรงกดดัน340 N (35 กก.)
อุปกรณ์เสริมมาตรฐานอะแดปเตอร์สั้น
ปริมาณ4