• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

ขนาดแผ่นกระดาษทราย5 – 6 นิ้ว (125- 150 มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบเปล่า10,000 RPM
ปริมาณลมที่ใช้งาน4.5 cfm (128 L/min
ขนาดเครื่องอัดลมที่แนะนำ2 HP