• สินค้าClearance
  • สินค้าพร้อมส่ง
ขนาดแผ่นขัดกระดาษทราย   92×184 มม.

กำลังไฟเข้า                            180 วัตต์

ความเร็วรอบ                           20,000 /นาที

อุปกรณ์มาตรฐาน                    แผ่นขัดกระดาษทราย ถุงเก็บฝุ่น