• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
รายละเอียดสินค้า

  • อัตราการสั่น 12,500 ครั้ง/นาที
  • ใช้งานจี้ปูนต่อเนื่อง 19 คิว (ปูน 2 คันรถ)
  • สายยาวมาพร้อมเครื่อง 1.2 เมตร และมีขนาด 2.4 เมตรแยกขาย