• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
กำลังไฟสูงสุด*1,350W
น้ำหนัก*9กก.
ปริมาตรความจุ (สุทธิ)*21ล.
ประเภทฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำL
พิกัดกำลังไฟ1,250W
ปริมาตรความจุ (รวม)25ล.
ปริมาตรความจุการเก็บน้ำ (สุทธิ)16ล.
ปริมาตรความจุของถุงเก็บฝุ่น (สุทธิ)20ล.
ประเภทของฝุ่นL
ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง)380มม.
ขนาดของเครื่องมือ (ยาว)483มม.
ขนาดของเครื่องมือ (สูง)453มม.
พื้นที่การกรอง2,300ซม.²
อัตราแรงลมสูงสุด (ใบพัดเทอร์ไบน์)65ลิตร/วินาที
แรงดันสุญญากาศสูงสุด (เทอร์ไบน์)200mbar
จำนวนของล้อ4