• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
กำลังมอเตอร์                 1HP
กระแสไฟ                       220V
ปริมาณลมดูด                 14.15 ลบ.ม/นาที
ขนาดท่อดูด                   4″x1 ท่อ
จำนวนถุงเก็บเศษไม้      1 ถุง (57 ลิตร)
น้ำหนัก                           33kg