• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

กำลังไฟ800W
ความเร็วรอบ16000 รอบ/นาที
ปริมาณอากาศแรงลม4.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที
น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)1.8 กก.