• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

Technical SpecificationRX – 1BRX – 2B
Refrigerants

III: R-12, R-134a, R-401C, R-406A, R-500 IV: R-22, R-401 A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R-408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509 V: R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-410, R-507

Voltage

220-240vac 50/60Hz100-120vac 50/60Hz

Motor Power

1/2HP

3/4 HP

Motor Speed

1440RPM 50Hz / 1720RPM 60Hz

Max. Current Draw

4A 50Hz / 8A 60Hz

Compressor

“Oil-less” air Cooled

High pressure cut-off

38.5bar

Recovery RateVapor
Liquid
Push/Pull

III

IV

V

III

IV

V

0.23kg/min0.25kg/min0.26kg/min0.46kg/min0.50kg/min0.52kg/min
1.57kg/min1.81 kg/min1,85kg/min3.14kg/min3.26kg/min3.7kg/min
4.64kg/min5.57kg/min6.22kg/min9.28kg/min11.14kg/min12.44kg/min
Operating Temp

0°C – 40°C

Dimensions

515x260x370

435x220x320

Net Weight

16.8kg

15.2kg