• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

    MODEL                16L                   20L
ขนาดถัง               16 L                  20 L
มอเตอร์      12V /1.4- 2 A   12 V / 1.4-2 A
รอบหมุนมอเตอร์    2800-3000R/min  2800-3200R/min
แรงดัน     0.1 -0.45 Mpa  0.1- 0.45 Mpa
ปริมาณการพ่นยา

หัวพ่นเดี่ยว 1.5-1.6 L/min

หัวพ่นคู่ 1.83 L/min

 หัวพ่นเดี่ยว 1.5-1.6 L/min

หัวพ่นคู่  1.8 – 3 L/min

ระยะเวลาการใช้งาน 10 ชั่วโมง/การชาร์จ 1 ครั้ง 10 ชั่วโมง/การชาร์จ 1 ครั่้ง