• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

มอเตอร์  3 HP. / 220 V.
 ความเร็วรอบ/นาที (rpm)  2900
 ขนาดเศษไม้โตสุด (มม.)  40