• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ (Input Voltage)
ความถี่ (Frequency)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ (Rated Input Current)
กระแสไฟที่เชื่อม (Output Current Range)
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)
พาวเวอร์แฟกเตอร์ (Power Factor)
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ประเภทการป้อนลวด (Type of Wire Feeder)
ความเร็วในการป้อนลวด (Wire-feeding Speed)
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Housing Protection Grade)
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Grade)
Applicable Plate Thickness
น้ำหนัก (Net Weight)
ขนาด (Dimensions LxWxH)
AC 220V=15% Volt
50/60 Hz
51.6 Amp
50-250 Amp
16.5-26.5 Volt
60%
0.93
85%
Separated
2.5-13 m/min
IP21F
0.8+ mm
18 kg
505x203x375 mm