• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
• แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ : 380V+/-15%
• ความถี่ : 50/60Hz
• กำลังไฟ : TIG 13.1 / ARC 18.2
• กระแสไฟเชื่อม : TIG 20-400A / ARC 40-400A
• แรงดันไฟในการเชื่อม : TIG 10.8-26V / ARC 21.6-36V
• ความสามารถการทำงาน (Duty 60%) : TIG 400A / 26V, ARC 400A / 36V
• ความสามารถการทำงาน (Duty 100%) : TIG 310A / 22.4V, ARC 310A / 32.4V
• แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ : 68V
• ช่วงกระแสสำหรับการอาร์ค : 0-100A
• กำลังไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ : 100W
• ประสิทธิภาพ : 85%
• พาวเวอร์แฟกเตอร์ : 0.93
• ระดับความเป็นฉนวน : F
• ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม : IP21
• น้ำหนัก : 33Kg
• ขนาดตัวเครื่อง : 528x265x455mm
• เชื่อมงานได้หนา : TIG 0.5-12.0mm / ARC 2.0-16.0mm