• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ (Input Voltage)
ความถี่ (Frequency)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ (Rated Input Current)
กระแสไฟที่เชื่อม (Output Current Range)
แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (No-Load Voltage)
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)
แก๊สปกป้องก่อนเชื่อม (Pre-flow)
เวลาหน่วงหลังเชื่อม (Down Slope)
แก๊สปกป้องหลังเชื่อม (Post-flow)
รีโมทควบคุม (Remote Control)
อาร์คกิ้งเวย์ (Arcing Way)
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)
พาวเวอร์แฟกเตอร์ (Power Factor)
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Grade)
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Housing Protection Grade)
น้ำหนัก (Net Weight)
ขนาด (Dimensions LxWxH)

AC 220V=15% Volt
50/60 Hz
43.5 Amp
10-250 Amp
44 Volt
20 Volt
0-2 Sec
0-5 Sec
2-10 Sec
YES
Transfer
80%
60%
0.73
F
IP21

33.5 kg
498x328x365 mm