• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ (Input Voltage)


ความถี่ (Frequency)


กระแสไฟฟ้าที่ใช้ (Rated Input Current)


แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (No-Load Voltage)


กระแสไฟที่เชื่อม (Output Current Range)


แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)


ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)


กำลังไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (No-Load Loss)


อาร์คกิ้งเวย์ (Arcing Way)


ประสิทธิภาพ (Efficiency)


พาวเวอร์แฟกเตอร์ (Power Factor)


ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Grade)


ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Housing Protection Grade)


น้ำหนัก (Net Weight)


ขนาด (Dimensions LxWxH)


AC 220V=15% Volt


50/60 Hz


28 Amp


41 Volt


10-200 Amp


18 Volt


60%


41 watt


HF


80%


0.73


F


IP21


9 kg


400x153x291 mm