• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ (V)
ความถี่ (Hz)
กินกระแสไฟเข้า (A)
แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (V)
กระแสไฟที่เชื่อม (A)
แรงดันไฟในการเชื่อม (V)
ความสามารถในการทำงาน 60% (A/V)
ความสามารถในการทำงาน 100% (A/V)
ช่วงกระแสสำหรับการอาร์ค (A)
กำลังไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (W)
ระบบเริ่มเชื่อม
ประสิทธิภาพ (%)
พาวเวอร์แฟกเตอร์
ระดับความเป็นฉนวน
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม
เชื่อมงานได้หนา (mm)
น้ำหนัก (kg)
ขนาด (mm)
1phase AC220V +15%
50/60
43/21
42
20-200
28/18
200/28 , 200/18
155/26.2 , 155/16.2

40
HF
85
0.93
F
IP21
1.0-6.0 / 0.3-5.0
13
432X204X302