• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (input Voltage)
Single Phase AC220V + 15%
ความถี่ขาเข้า (Frequency)
50/60 Hz
กำลังไฟฟ้าขาเข้า (Rated input power capacity)
5.06 KVA
แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดเครื่อง (Open Curcuit Voltage)
52 V
กระแสไฟขาเข้าขณะเชื่อม (Rate input Current)
23.0 A
แรงดันไฟขณะเชื่อม  (Rate output Voltage)
18.6 V
กำลังไฟฟ้าที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง(No Load Loss)
40 W
วิธีการเริ่มต้นอาร์ท (Arc-striking )
HF
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)
10-215 Amp.
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle 60%)
215 Apm
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle 100%)
167 Apm
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
85%
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor)
0.93
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Index of Protection)
IP23
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)
F
หน่วงเวลาหลังสิ้นสุดการเชื่อม (Downslope)
0-5S
ขนาดชิ้นงาน
0.8-8.0 mm.
2T4Tควบคุมงานเดินแนว เชื่อมได้ต่อเนื่อง
Yes
ขนาดลวดเชิื่อม ทังสเตน (Diameter of Tungsten)
1.6-2.4 mm.
ขนาดลวดเชื่อม ธูปไฟฟ้า (Diameter of Rod)
1.6-3.2 mm.
ขนาดเครื่อง (Dimensions W x L x H)
150 x 415 x 290 mm.
น้ำหนัก (Weight)
8.4 kg.