• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ : 600W
Air pressure 5.5 kpa(560mm. H2O)
ปริมาณอากาศในการดูด/เป่าต่อนาที : 2.8 ลบ.ม/นาที
ความเร็วรอบ/นาที : 16000 รอบ
ความยาวโดยรวม 480 mm(18-7/8″)
ลมแรงการไหลของอากาศ Level II 520 ลิตร/นาที
น้ำหนัก 1.7 kg(3.7 lbs)
อุปกรณ์มาตรฐานในชุด ประกอบด้วย
– ถุงเก็บฝุ่น
– อุปกรณ์ต่อท่อเป่าทำด้วยยาง
– Box Wrench ประแจบ๊อกซ์