• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

รุ่น

มอเตอร์

เฟส

ขนาดท่อลมออก

ขนาดท่อลมออก

SB-25

125 Watt.

1

2.5 นิ้ว

4/141