• สินค้าClearance
  • สินค้าพร้อมส่ง
ขนาดหัวจับดอก     12 มิล (1/2 นิ้ว)

ระยะช่วงชัก            65 มิล

กำลังไฟเข้า            1,700 วัตต์

ความเร็วรอบ           22,000 รอบ/นาที