• สินค้าใหม่
 • สินค้าพร้อมส่ง

SPECIFICATION

DHS680:

 • Blade Diameter: 165 mm
 • Max Cut @ 0°: 57 mm
 • Max Cut @ 45°: 41 mm
 • Max Cut @ 50°: 37 mm
 • Bore Diameter: 20 mm
 • Noise sound pressure: 83 dB(A)
 • Noise sound power: 94 dB(A)
 • Noise K factor: 3 dB(A)
 • Maximum Output: 680 w
 • No Load Speed: 5,000 rpm
 • Weight: 3.3kg