• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

กำลังไฟฟ้า1010W
สมรรถนะ

ตัดท่อ : 130 มม.

ตัดไม้ : 255 มม.

ความยาวช่วงชัก28 มม.
ความเร็วช่วงชัก0-2800 SPM