• สินค้าใหม่
 • สินค้าพร้อมส่ง

  • หาค่าต่ำสุด / หาค่าสูงสุด / หาผลต่าง

 

  • เพิ่ม / ลดระยะ

 

  • คำนวณพื้นที่ / ปริมาตร

 

  • ฟังก์ชั่นพิทากอรัส

 

  • ตั้งเวลาในการวัด

 

  • มีไฟหน้าจอ

 

  • กำหนดจุดอ้างอิงได้ทั้ง ส่วนหัวเครื่อง / ส่วนท้ายเครื่อง

 

 • รองรับหน่วยการวัดเป็น มิลลิเมตร / ฟุต / และนิ้ว