• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
เหล็กกวนสี,เหล็กผสมสี จีโอเฟนเนล

GEO PADDLES FOR MIXERS  H4

PADDLE H3CAPACITYDIAMETER   LENGTH     AGITATORTHAREDA
H4 114G15-40kg120 mm600  mmM14