• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาด
(มม.)

เกรด

สีผลิตภัณฑ์

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

ขนาด
(มม.)

เกรด

สีผลิตภัณฑ์

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

152 x 229ปานกลาง Sสีเทา1

2 608 608 212

  • สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง