• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาด
(มม.)

เกรด

สีผลิตภัณฑ์

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

ขนาด
(มม.)

เกรด

สีผลิตภัณฑ์

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

152 x 229หยาบ Aสีน้ำตาล1

2 608 608 211