• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
คุณสมบัติ    :
แม่สีน้ำพลาสติก – แม่สีน้ำหลอด ดราก้า เป็นแม่สีน้ำคุณภาพสูงจากเยอรมัน สีสวยงาม
เหมาะสำหรับสีผสม ใช้สำหรับทาภายในอาคารบ้านเรือน สีไม่ซีด ไม่จาง

จุดเด่นจุดขาย    :
– สีสวยงาม
– สีไม่ซีด ไม่จาง

วิธีใช้งาน    :
1. ผสมสีจนกว่าจะได้สีที่ต้องการ
2. นำไปทาบนพื้นผิวที่ต้องการ

อัตราการใช้งาน    :
ขึ้นอยู่กับว่าต้องการสีเข้มหรืออ่อน