• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
รายละเอียดสินค้า

  • ระยะใช้งาน 77 มม.
  • สามารถใช้ตัดไม้ ขนาด 5 – 50 มม.
  • สามารถใช้ตัดพลาสติก ขนาด 5 – 50 มม.
  • สามารถใช้ตัดอลูมิเนียม ขนาด 3 – 35 มม.
  • สามารถใช้ตัดเหล็ก ขนาด 3 – 8 มม.
  • ใช้สำหรับรุ่น DJV181, DJV182, DJV141, DJV142, BJV180, BJV140, JV183D, JV143D, JV0600, JV100D,J V101D, DJR185, DJR145, JR102D, JR105D, 4326, 4327, 4328, 4329, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT