• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. run time with M18 B5 battery (h)4 / 4 / 7 / 5
No. of batteries supplied0
Supplied in
SystemM18
Voltage (AC) (V)
Voltage (DC) (V)18
Voltage (V)18
Weight with battery pack (kg)1.4