• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

Watt (W)Colour TempLumen (lm)Packing
10WDaylight80050
10WWarmwhite80050
20WDaylight200050
20WWarmwhite200050
30WDaylight300030
30WWarmwhite300030
50WDaylight500020
50WWarmwhite500020
100WDaylight1000010
100WWarmwhite1000010
150WDaylight150005
150WWarmwhite150005