• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัย ออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ประหยัดพลังงานในด้านไฟเข้าด้วย – ออกแบบให้มีความทนทานในระบบไฟ และสูญเสียพลังงานน้อย ทนต่อความไม่คงที่ของแรงดันไฟ ทำให้กระแสเชื่อมออกมาเต็ม – เป็นเครื่องเชื่อมไฟ DC ขนาดเล็กที่ใช้การควบคุมโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปรับกระแสเชื่อมด้วยปุ่มเดียว ง่ายต่อการใช้งาน – ใช้พลังงานน้อยกว่า 100W ขณะยังไม่ใช้งาน ประหยัดได้กว่า 50% เมื่อเทียบกับเครื่องเชื่อมหม้อแปลงรุ่นเก่า – วานเช

ย่อเก็บ