• สินค้าใหม่
  • สินค้าที่มีเฉพาะทางร้าน
  • สินค้าพร้อมส่ง

โฮลซอเจาะไม้,เจาะเหล็กบ๊อช 9 ตัวชุด BOSCH HSS Bi-Metal Holesaws for Standard Adapters รุ่น 2607018682

Piece holesaw set With 6 holesaws , 2 hexagon socket adapters including pilot drill bit , 1 hexagon socket spanner

Holesaws # 22,29,35,44,51,65