• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

ดอกเพชรเจาะกระจกสำหรับเครื่องเจียรมือถือปากตรง DREMEL Glass Drilling Bit รุ่น 662DR,663DR
รุ่นรายละเอียด
662DRดอกเพชรเจาะกระจก 1/8”
663DRดอกเพชรเจาะกระจก 1/4”