• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
  • สินค้าจากโรงงาน

ใบเพชรตัดคอนกรีต 2 IN 1 ชนิดตัดน้ำ-ตัดแห้งแบ็คทูลส์  4” , 7″ BAG TOOLS

ใบเพชรตัดคอนกรีต 2 IN 1 ชนิดตัดน้ำ-ตัดแห้งแบ็คทูลส์  4” BAG TOOLS

ขนาด ø 4” x 8 x 20 mm

ใบเพชรตัดคอนกรีต 2 IN 1 ชนิดตัดน้ำ-ตัดแห้งแบ็คทูลส์  7” BAG TOOLS

ขนาด ø 180 x 2.2 x 25.4 mm