• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
  • สินค้าจากโรงงาน

ใบเพชรตัดคอนกรีต ชนิดตัดน้ำ แบ็คทูลส์  4” , 7″ BAG TOOLS

ใบเพชรตัดคอนกรีต ชนิดตัดน้ำ แบ็คทูลส์  4” BAG TOOLS

ขนาด ø 4” x 8 x 20 mm

 

ใบเพชรตัดคอนกรีต ชนิดตัดน้ำ แบ็คทูลส์  7” BAG TOOLS

ขนาด ø 180 x 2.2 x 25.4 mm