• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
  • สินค้าจากโรงงาน

กระบอกฉีดโฟม,กระบอกพ่นโฟม,กระบอกฉีดโฟมล้างรถแบ็คทูลส์ BAG TOOLS Foam Lance
Specifications:
Max. pressure180 bar – 2600psi
Max. flow20LPM – 5.3 GPM
Max. temp60o C – 140o F
1003.1000.00

Nozzle size 1.25mm