• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
  • สินค้าจากโรงงาน

หัวปืนเครื่องฉีดน้ำ,ปลายปืนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง BAG Nozzle
NOZZLE : # 1
Variable nozzle
Easy turn to adjust spray angle 0o to 60o , Push-pull
Max. pressure210 bar – 3000psi
Max. temperature150o C – 300o F
1004.0601.01orifice 1.05mm
1004.0601.02orifice 1.10mm
1004.0601.03orifice 1.15mm
1004.0601.04orifice 1.20mm
1004.0601.05orifice 1.25mm
1004.0601.06orifice 1.30mm
1004.0601.07orifice 1.35mm
1004.0601.08orifice 1.40mm
1004.0601.09orifice 1.45mm
1004.0601.010orifice 1.50mm
1004.0601.011orifice 1.60mm
NOZZLE : # 2
Rotary nozzle
Rotating high impact ceramic nozzle 0o with 25o pattern
Max. pressure170 bar – 2500psi
Max. temperature80o C – 140o F
1004.0701.30orifice 030
1004.0701.35orifice 035
1004.0701.40orifice 040
1004.0701.45orifice 045
1004.0701.50orifice 050
1004.0701.55orifice 055
1004.0701.60orifice 060
1004.0701.70orifice 070
1004.0701.80orifice 080
Repair Kit
1004.0702.30orifice 030
1004.0702.35orifice 035
1004.0702.40orifice 040
1004.0702.45orifice 045
1004.0702.50orifice 050
1004.0702.55orifice 055
1004.0702.60orifice 060
1004.0702.70orifice 070
1004.0702.80orifice 080
NOZZLE : # 3
Rotary nozzle
Rotating high impact ceramic nozzle 0o with 25o pattern
Max. pressure280 bar – 4000psi
Max. temperature90o C – 194o F
1004.0801.30orifice 030
1004.0801.35orifice 035
1004.0801.40orifice 040
1004.0801.45orifice 045
1004.0801.50orifice 050
1004.0801.55orifice 055
1004.0801.60orifice 060
1004.0801.70orifice 070
1004.0801.80orifice 080
Repair Kit
1004.0802.30orifice 030
1004.0802.35orifice 035
1004.0802.40orifice 040
1004.0802.45orifice 045
1004.0802.50orifice 050
1004.0802.55orifice 055
1004.0802.60orifice 060
1004.0802.70orifice 070
1004.0802.80orifice 080
NOZZLE : # 4
Rotary nozzle
Rotating high impact ceramic nozzle 0o with 25o pattern
Max. pressure350 bar – 5000psi
Max. temperature90o C – 194o F
1004.0901.30orifice 030
1004.0901.35orifice 035
1004.0901.40orifice 040
1004.0901.45orifice 045
1004.0901.50orifice 050
1004.0901.55orifice 055
1004.0901.60orifice 060
1004.0901.70orifice 070
1004.0901.80orifice 080
Repair Kit
1004.0902.30orifice 030
1004.0902.35orifice 035
1004.0902.40orifice 040
1004.0902.45orifice 045
1004.0902.50orifice 050
1004.0902.55orifice 055
1004.0902.60orifice 060
1004.0902.70orifice 070
1004.0902.80orifice 080
NOZZLE : # 5
Rotary nozzle
Rotating high impact ceramic nozzle 0o with 25o pattern
Max. pressure150 bar – 2175psi
Max. temperature80o C – 140o F
1004.1001.30orifice 030
1004.1001.35orifice 035
1004.1001.40orifice 040
1004.1001.45orifice 045
1004.1001.50orifice 050
1004.1001.55orifice 055
1004.1001.60orifice 060
Repair Kit
1004.1002.30orifice 030
1004.1002.35orifice 035
1004.1002.40orifice 040
1004.1002.45orifice 045
1004.1002.50orifice 050
1004.1002.55orifice 055
1004.1002.60orifice 060
NOZZLE : # 6
Rotary nozzle
Rotating high impact ceramic nozzle 0o with 25o pattern
Max. pressure210 bar – 3000psi
Max. temperature80o C – 140o F
1004.1101.30orifice 030
1004.1101.35orifice 035
1004.1101.40orifice 040
1004.1101.45orifice 045
1004.1101.50orifice 050
1004.1101.55orifice 055
1004.1101.60orifice 060
1004.1101.70orifice 070
1004.1101.80orifice 080
Repair Kit
1004.1102.30orifice 030
1004.1102.35orifice 035
1004.1102.40orifice 040
1004.1102.45orifice 045
1004.1102.50orifice 050
1004.1102.55orifice 055
1004.1102.60orifice 060
1004.1102.70orifice 070
1004.1102.80orifice 080