• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
  • สินค้าจากโรงงาน

ปืนฉีดน้ำ,ปืนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (เฉพาะปืน) BAG Spray Gun
SPAY GUN : # 1
Max. pressure280 bar – 4000psi
Max. flow25LPM – 7 GPM
Max. temp150o C – 300o F
1000.1001.10Inlet 3/8” F , Outlet ¼” F
1000.1001.20Inlet 22mm x 1.5mm M ,Outlet ¼” F
1000.1001.30Inlet 3/8” F – swivel , Outlet ¼” F
SPAY GUN : # 2
Max. pressure350 bar – 5000psi
Max. flow40LPM – 10.5 GPM
Max. temp150o C – 300o F
1000.1002.10Inlet 3/8” F , Outlet ¼” F
1000.1002.20Inlet 22mm x 1.5mm M ,Outlet ¼” F
1000.1002.30Inlet 3/8” F – swivel , Outlet ¼” F
SPAY GUN : # 3
Max. pressure280 bar – 4000psi
Max. flow40LPM – 10.5 GPM
Max. temp150o C – 300o F
1000.1003.10Inlet 3/8” F , Outlet ¼” F
1000.1003.20Inlet 22mm x 1.5mm M ,Outlet ¼” F
SPAY GUN : # 4
Max. pressure350 bar – 5000psi
Max. flow40LPM – 10.5 GPM
Max. temp150o C – 300o F
1000.1004.10Inlet 3/8” F , Outlet ¼” F
1000.1004.20Inlet 22mm x 1.5mm M ,Outlet ¼” F
SPAY GUN : # 5
Spray gun fit KEW
Max. pressure350 bar – 5000psi
Max. flow40LPM – 10.5 GPM
Max. temp150o C – 300o F
1000.1005.10Inlet 3/8” F
1000.1005.20Inlet 22mm x 1.5mm M
1000.1005.30Inlet 3/8” F – swivel
SPAY GUN : # 6
Industrial grad, easy handle spray gun with spring system make your easy job.
Max. pressure350 bar – 5000psi
Max. flow40LPM – 10.5 GPM
Max. temp150o C – 300o F
1000.1006.10Inlet 3/8” F , Outlet ¼” F
1000.1006.20Inlet 22mm x 1.5mm M ,Outlet ¼” F
1000.1006.30Inlet 3/8” F – swivel , Outlet ¼” F
SPAY GUN : # 7
Max. pressure500 bar – 7250psi
Max. flow40LPM – 10.5 GPM
Max. temp150o C – 300o F
1000.1007.10Inlet 3/8” F , Outlet ¼” F
SPAY GUN : # 8
Wash down gun
Max. pressure20 bar – 290psi
Max. flow25LPM – 7 GPM
Max. temp50o C – 122o F
1000.1008.10