• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
  • สินค้าจากโรงงาน

ชุดกรองน้ำ,ฟิลเตอร์กรองน้ำ BAG TOOLS Water Filter House
Max. pressure12 bar – 174psi
Max. temp60o C – 140o F
1006.0101.0010” housing, Inlet 1/2”°F, Outlet 1/2”°F
1006.0102.0010” housing, Inlet 3/4″°F, Outlet 3/4″°F
1006.0103.0010” housing, Inlet 1″°F, Outlet 1”°F
1006.0104.005” housing, Inlet 1/2°F, Outlet 1/2°F
1006.0105.005” housing, Inlet 3/4″°F, Outlet 3/4″°F
1006.0106.005” housing, Inlet 1”°F, Outlet 1”°F