• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
  • สินค้าจากโรงงาน

กระบอกเพชรเจาะคอนกรีต,ดอกคอริ่งเกลียวนอก 1/2″ แบ็คทูลส์ BAG TOOLS

ขนาด

  • 22 x 170 mm
  • 25 x 170 mm
  • 28 x 170 mm
  • 32 x 170 mm