• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
  • สินค้าจากโรงงาน

ดอกเจาะผาย,ดอกเจาะไม้เตเปอร์แบ็คทูลส์ BAG TOOLS Countersink Bit

ขนาด

2.8 x 8 mm3.5 x 10 mm
3.0 x 8 mm4.0 x 10 mm
3.0 x 10 mm4.5 x 10 mm
3.2 x 8 mm5.0 x 10 mm
3.2 x 10 mm5.0 x 12 mm
3.5 x 8 mm6.0 x 14 mm