• สินค้าใหม่
 • สินค้าที่มีเฉพาะทางร้าน
 • สินค้าพร้อมส่ง

เครื่องตัดแผ่นโลหะ,เครื่องตัดแผ่นโลหะไฟฟ้า,เครื่องตัดแผ่นเหล็กบ๊อช BOSCH Shear รุ่น GSC 2,8
Advantages: 

The slim tool with reversible blade

 • Slim design with planetary gears
 • Reversible blade for particularly high economic efficiency
 • Knob grip for comfortable and safe guidance
 • Tight curve radius for flexible cuts
 • Sliding switch adapted to grip and covered
 • Optimum view of cutting line
 • Robust design for continuous use
 • Powerful 500-watt motor
 • Safety switch
Technical data: 
Material that can be processed

Steel up to 400 N/mm² at 2.8 mm

Stroke rate, load1.500 spm
Stroke rate at no load2.400 spm
Weight2,7 kg
Length292 mm
Height205 mm
Cutting capacity in steel (400 N/mm²), max.2,8 mm
Cutting capacity in steel (600 N/mm²), max.2,2 mm
Cutting capacity in steel (800 N/mm²), max.1,9 mm
Cutting capacity in aluminium (200 N/mm²), max.3,5 mm
Electric specifications
Rated power input500 W
Power output270 W