• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

ล้อเฟอร์นิเจอร์ ตราสิงห์ LEON CASTER Furniture Caster

ล้อเฟอร์นิเจอร์ยางกลม แบบแป้นหมุน

รหัสประเภทแป้นขนาดล้อรับน้ำหนัก
นิ้วมม.กก. : ลูก
JL5233แป้นหมุน1.1/24020
JL5234แป้นหมุน25025

 

ล้อเฟอร์นิเจอร์ยางกลม แบบแป้นเกลียว

รหัสประเภทแป้นขนาดล้อรับน้ำหนัก
นิ้วมม.กก. : ลูก
JL5533แป้นเกลียว (M8)1.1/24020
JL5534แป้นเกลียว (M10)25025

 

ล้อเฟอร์นิเจอร์พลาสติกสีดำ แบบแป้นหมุน

รหัสประเภทแป้นขนาดล้อรับน้ำหนัก
นิ้วมม.กก. : ลูก
JL6232แป้นหมุน1.1/23015
JL6233แป้นหมุน1.1/24020
JL6234แป้นหมุน25025

 

ล้อเฟอร์นิเจอร์พลาสติกสีดำ แบบแป้นเกลียว

รหัสประเภทแป้นขนาดล้อรับน้ำหนัก
นิ้วมม.กก. : ลูก
JL6532แป้นเกลียว (M10)1.3/163015
JL6533แป้นเกลียว (M10)1.1/24020
JL6534แป้นเกลียว (M10)25025