• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

ล้อพลาสติกขาวสำหรับงานเบา ตราสิงห์ LEON CASTER PP CASTER Light Weight Series
รหัสประเภทแป้นขนาดล้อรับน้ำหนัก
นิ้วมม.กก. : ลูก
JL3121แป้นตาย12510
JL3122แป้นตาย1.1/43218
JL3123แป้นตาย1.1/24025
JL3124แป้นตาย25030
JL3125แป้นตาย37545

 

รหัสประเภทแป้นขนาดล้อรับน้ำหนัก
นิ้วมม.กก. : ลูก
JL3221แป้นหมุน12510
JL3222แป้นหมุน1.1/43218
JL3223แป้นหมุน1.1/24025
JL3224แป้นหมุน25030
JL3225แป้นหมุน37545

 

รหัสประเภทแป้นขนาดล้อรับน้ำหนัก
นิ้วมม.กก. : ลูก
JL3323แป้นหมุนเบรค1.1/24025
JL3324แป้นหมุนเบรค25030
JL3325แป้นหมุนเบรค37545

 

ล้อพลาสติกขาวสำหรับงานเบา แบบแป้นเกลียว

รหัส

ประเภทแป้นขนาดล้อรับน้ำหนัก

นิ้ว

มม.

กก. : ลูก

JL3523

แป้นเกลียว (M8)1.1/24020
JL3524แป้นเกลียว (M10)250

25

JL3525แป้นเกลียว (M12)375

35

 

รหัสประเภทแป้นขนาดล้อรับน้ำหนัก
นิ้วมม.กก. : ลูก
JL3623แป้นเกลียวเบรค (M8)1.1/24020
JL3624แป้นเกลียวเบรค (M10)25025
JL3625แป้นเกลียวเบรค (M12)37535