• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลน WATERMAN Centrifugal Pumps รุ่น NFM5AM
Motor-2Poles 220 V. 50Hz.Suc&Dis Dia.Q.MaxH.MaxWeight
 Hp.Mr.Amp.Rpm.InchmmLitre/Min. M.Kg.
2358.228602”3260022.531.5