• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง

หินเจียรนัย,หินเจียรอมยิ้ม แกนขนาด 6 มิล PFERD Mounted Points
 No.D x T (mm.)

REC. Speed

(RPM)

ZY 0816 6 ADW 46 M5V8 x 16110,000
ZY 1020 6 ADW 46 M5V10 x 2085,000
ZY 1025 6 ADW 46 M5V10 x 2583,200
ZY 1032 6 ADW 46 M5V10 x 3262,800
ZY 1320 6 ADW 46 M5V13 x 2065,000
ZY 1325 6 ADW 46 M5V13 x 2565,000
ZY 1340 6 ADW 46 M5V13 x 4045,400
ZY 1620 6 ADW 30 M5V16 x 2055,000
ZY 1640 6 ADW 30 M5V16 x 4040,500
ZY 2020 6 ADW 30 M5V20 x 2043,000
ZY 2025 6 ADW 30 M5V20 x 2543,000
ZY 2032 6 ADW 30 M5V20 x 3241,100
ZY 2040 6 ADW 30 M5V20 x 4032,400
ZY 2525 6 ADW 60 M5V25 x 2535,000
ZY 2532 6 ADW 30 M5V25 x 3232,900
ZY 3232 6 ADW 24 M5V32 x 3225,700
ZY 3240 6 ADW 24 M5V32 x 4020,300
KU 13 6 ADW 46 M5V1365,000
KU 16 6 ADW 30 M5V1655,000
KU 20 6 ADW 30 M5V2043,000
KU 25 6 ADW 60 M5V2535,000
KU 32 6 ADW 24 M5V3227,000
WR 1320 6 ADW 46 M5V13 x 2065,000
WR 2025 6 ADW 30 M5V20 x 2543,000
SP 0816 6 ADW 46 M5V8 x 16110,000
SP 1320 6 ADW 46 M5V13 x 2065,000
SP 2032 6 ADW 46 M5V20 x 3243,000
KE 1025 6 ADW 46 M5V10 x 2585,000
KE 1645 6 ADW 46 M5V16 x 4552,000
KE 2032 6 ADW 30 M5V20 x 3243,000
KE 2040 6 ADW 30 M5V20 x 4043,000
KE 2545 6 ADW 30 M5V25 x 4534,000
KE 2570 6 ADW 30 M5V25 x 7020,400
KE 3232 6 ADW 24 M5V32 x 3227,000
TO 2016 6 ADW 60 M5V20 x 1643,000
TO 4032 6 ADW 24 M5V40 x 3222,000