• สินค้าใหม่
  • สินค้าพร้อมส่ง
ตัวดึงสายไม่หมุน เมื่อดึึงสายออกจุผงสีได้เยอะ ตะขอแข็งแรงทนทาน

ModelLength m
CLM30