บริษัท กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์สามกองภูเก็ต จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า แบรนด์ POWERTEX ประจำจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง อย่างเป็นทางการ จาก บริษัท พาวเวอร์เท็กซ์ เวิลด์ไวด์ จำกัด โดยคุณ กิตติภัณฑ์  พัฒนกิจพูนผล MARKETING  MANAGER เมื่อเร็วๆ นี้

POWERTEX QUALITY POWERTOOLS