บริษัท กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์สามกองภูเก็ต จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้า แบรนด์ REX  WHEELER-REX  FOX   FEMI  J&S ประจำจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง อย่างเป็นทางการ จาก บริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเซีย จำกัด โดย คุณสันติบุตร  ตรงคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2559